Soluppgång bakom byggnad
Våra tjänster

Underhållsplaner

En bra underhållsplan, innehållande handlingsplan samt budget, ger en trygghet för bostadsföreningen. Den sparar tid, sänker kostnaderna, bevarar värdet på bostäderna och kan sänka föreningens räntekostnader, även om styrelsen förändras över tid.

Till den ekonomiska planen ska det från och med 2024 bifogas en 50-årig teknisk underhållsplan, som innefattar fastighetens underhålls- och återinvesteringsbehov de kommande 50 åren. För en befintlig bostadsrättsförening finns inga uttryckliga lagkrav på underhåll. Men det är styrelsens ansvar att ha kontroll över fastighetens underhållskostnader. Eftersom styrelsen i en bostadsrättsförening byts ut med jämna mellanrum underlättar det att ha en underhållsplan att förhålla sig till.

Vi gör 50-åriga underhållsplaner, som dessutom innehåller ett förslag till budget, så att föreningen kan finansiera planerat underhåll.

Har ni redan en underhållsplan, kan vi hjälpa er med att upprätta en hållbar budget för att finansiera ert planerade underhåll – utan att behöva chockhöja era avgifter. Kontakta oss om ni vill att vi medverkar vi ert styrelsemöte.

Kontakta oss gärna för mer information:

Liselotte Käll
liselotte.kall@geddafast.se
Mobil: 0738-064802

Gedda Fastighetsutveckling erbjuder de flesta tjänster inom teknisk förvaltning via samarbetspartners. Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss om du vill veta mer om vad vi kan göra för dig!