Soluppgång bakom byggnad

Våra tjänster

Exploatering och Fastighetsutveckling

Att värdeoptimera en fastighets utveckling utifrån ägarens tankar och idéer är själva grunden för de flesta investeringar. Värdena realiseras inte sällan via en transaktion. Gedda Fastighetsutveckling hjälper dig som fastighetsägare genom hela affären.

Kostnadskalkyl och ekonomiska planer

Gedda Fastighetsutveckling har hög kompetens och lång erfarenhet av att hjälpa bostadsrättsföreningar med upprättande av ekonomiska planer och av intygsgivning vid både nyproduktion och ombildningar.

Underhållsplaner

Att skapa en långsiktig underhållsplan i ett tidigt skede är viktigt för att säkerställa en bra värdeutveckling på fastigheten. Detta tryggar både bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavarens investering.

Värdering

Vi kan erbjuda auktoriserade värderingar av fastigheter enligt certifiering från Samhällsbyggarna – och det till mycket konkurrenskraftiga priser. 

Hyr resurs

Ett smart och kostnadseffektivt sätt att tillföra verksamheten ytterligare kompetens är att hyra resurser. Vår filosofi bygger på att hitta smarta, effektiva och nytänkande lösningar med uppdragsgivarens bästa för ögonen. Vi vill vara den flexibla aktören med den högsta och bredaste kompetensen inom begreppet fastighetsutveckling.

Projektledning

Ibland räcker tiden, resurserna eller den egna kompetensen helt enkelt inte riktigt till. Då finns vi på Gedda Fastighetsutveckling till hands. Med vår breda kompetens och långa erfarenhet kan vi avlasta såväl det lilla företaget som den riktigt stora organisationen inom projektledning för stora och små projekt.

Projektutveckling

Bygg- och fastighetsbranschen är komplex och alla projekt behöver anpassas efter situation, läge och tid. Vårt erbjudande sträcker sig hela vägen från råmark till färdigproducerad byggnad.

Styrelseutbildningar för bostadsrättsföreningar

Att sitta i en styrelse för en bostadsrättsförening kan innebära en del jobb, ansvar och förpliktelser. Vi utbildar styrelser eller enskilda ledamöter.

Kurser och utbildningar

Vi tycker att det är viktigt att ständigt lära sig nytt och hålla sig uppdaterad med den senaste kunskapen inom vårt område. Vi anordnar därför kurser i Göteborg för våra kunder. Hör av er med önskemål och förfrågningar om vad som är på gång.

Nyproduktionsguide

Ombildningsguide

Kontakta oss om du vill veta mer om vad vi kan göra för dig!