Soluppgång bakom byggnad

Nyproduktionsguide

Uppstart

En projektgenomgång är det första steget för att hitta rätt väg framåt. Därefter upprättas en preliminär kalkyl där man tittar på intäkterna i form av insatser för lägenheterna samt föreningsbelåning. Kalkylen är en grund för att se projektets ekonomiska förutsättningar.  Ledamöterna utses till en s k interimsstyrelse som sitter kvar i bostadsrättsföreningen fram tills projektet är avslutat och kan lämnas över. Bostadsrättsföreningen bildas.

Försäljning

Nu är det dags att sälja lägenheterna via bokningsavtal eller förhandsavtal. Försäljning av bokningsavtal är ett bra sätt för projektören att stämma av intresset för ett projekt. Oftast är det dock försäljning via förhandsavtal som används, i huvudsak för att förhandsavtalet är juridiskt bindande till skillnad från bokningsavtalet. 

För att kunna teckna ett förhandsavtal behöver det finnas en kostnadskalkyl som är granskad av två intygsgivare, utsedda av Boverket. Kostnadskalkylen innehåller grundläggande information om föreningen och fastigheten men i huvudsak siffrorna kring föreningens intäkter och kostnader på lång och kort sikt. Den ska vara tillförlitlig och långsiktig hållbar. 

I samband med tecknande av förhandsavtal tar ofta föreningen emot ett förskott på lägenheternas insats om ca 5 – 10% av beloppet. Föreningen behöver då ansöka om en förskottsgaranti för att ta emot detta förskott. En sådan garanti lämnas av Bolagsverket.

Produktion och transaktion

De flesta projekten behöver uppnå ett säljmål innan byggnationen kan påbörjas. Det är oftast finansieringen av byggnationen som kräver att ett visst antal förhandsavtal har tecknats. Ett entreprenadavtal skrivs med en byggare och därefter startar byggnationen. I samband med byggstart kan transaktionen se, dvs då fastigheten säljs över till bostadsrättsföreningen.

Slutplanering och ekonomisk plan

Nu närmar sig inflyttning och man tittar över projektets fortlöpande och planerar inflyttning. Är det ett större projekt brukar inflyttning ske i olika etapper. 

Ett par månader innan inflyttning upprättas en ekonomisk plan innan upplåtelseavtal kan tecknas. Den ekonomiska planen är en kostnadskalkyl i grunden men bygger på att den slutliga kostnaden för förvärvet är känd. Den ekonomiska planen ska även den granskas av två intygsgivare utsedda av Boverket. 

I vissa fall använder sig projektören av en insatsgaranti. Insatsgarantin är en form av säkerhet för de insatser och eventuella upplåtelseavgifter som föreningen tar in i samband med att upplåtelseavtal tecknas. Bolagsverket måste även här lämna tillstånd. 

Tillträde och överlämning

Beroende på storlek av projektet organiserar man tillträde och inflyttning genom olika upplägg. Vid större projekt är det vanligt med inflyttningar i etapper. En ekonomisk och teknisk förvaltare tar över driften och hanteringen av ekonomin. 

En tid efter tillträdet görs en slutavräkning för att avsluta kostnaderna i projektet. Vid en ordinarie eller extra föreningsstämma lämnar sedan interimsstyrelsen över till den nya styrelsen som företräds av de boende.

Kontakta oss om du vill veta mer om vad vi kan göra för dig!