Soluppgång bakom byggnad
Våra tjänster

Kostnadskalkyl och ekonomiska planer

Gedda Fastighetsutveckling har hög kompetens och lång erfarenhet av att hjälpa bostadsrättsföreningar med upprättande av ekonomiska planer och av intygsgivning vid både nyproduktion och ombildningar.

Kort om kostnadskalkyl och ekonomiska planer

En kostnadskalkyl krävs för att få skriva bindande avtal. Kostnadskalkylen upprättas i projektets början och är en preliminär kalkyl för projektet som fastställs närmare inflytt. Kostnadskalkylen granskas av två oberoende intygsgivare, certifierade av Boverket, som har till uppgift att kontrollera faktauppgifter i planen.

Det är krav på att det för en bostadsrättsförening skall finnas en ekonomisk plan i samband med upplåtelser. Planen skall innehålla upplysningar för att köpare och finansiärer skall kunna bedöma föreningens verksamhet. Den ekonomiska planen upprättas allt som oftast i samband med att en bostadsrättsförening köper ett hus i nyproduktion eller vid ombildning till bostadsrätt. Planen skall vara registrerad på Bolagsverket innan lägenheterna upplåts med bostadsrätt.

Om det efter att den ekonomiska planen registrerats inträffar väsentliga förändringar i föreningen, vilket påverkar bedömningen av föreningens verksamhet, får föreningen inte upplåta bostadsrätter förrän en ny ekonomisk plan har upprättats och registrerats av Bolagsverket.

Innan denna nya plan registreras hos Bolagsverket, måste den granskas av två oberoende intygsgivare, certifierade av Boverket, som har till uppgift att kontrollera faktauppgifter i planen och bedöma om planen är ekonomiskt hållbar.

Om ombildningen innebär en aktiebolagstransaktion, vilken kan kräva djupare juridisk granskning av avtal m m, samarbetar vi med en rad specialister på fastighetsrätt och affärsjuridik. Även när det gäller granskning av redovisning i aktiebolag, teknisk besiktning av fastigheter eller kontroll av rörsystem och stammar i fastigheter tar vi hjälp av de bästa aktörer som finns att tillgå på marknaden. På så sätt säkerställer vi att er förening har tillgång till den bästa möjliga kompetensen och en maximal trygghet i ombildningen.

Vid varje ombildning ska det finnas en part som ser till allas bästa och som arbetar helt oberoende. Vi ser också till så att föreningen får de bästa erbjudandena från banker, förvaltare och försäkringsbolag.

Kontakta oss om du vill veta mer om vad vi kan göra för dig!