Var ditt företag förberedd på byggbranschens utmaningar 2023?

Byggprocessens utmaningar hot eller hinder för byggföretag

Den 4 december håller vi ett seminarium på Hotell Elite Park Avenyn tillsammans med Björn Sahlin advokat och intygsgivare på Wåhlins advokatbyrå, Sven Boberg jurist på Plan- och byggjuridik AB och Henrik Lenander ansvarig affärsområde nyproduktion Fastighetsbyrån med flera. Ni kommer att få en inblick i de ytterligare förändringar som kommer inom vår bransch. Samt att vi tillsammans ser över hur vi har klarat förändringarna och utmaningarna som 2023 har fört med sig.

Bostadsrättslag och konsumentköplagen stramas åt allt mer och blir allt närmare kopplad till PBL och den lagstiftnings som finns där. För att vara uppdaterad krävs ett allt bredare kunskapsområde. Sven Boberg är specialist inom PBL och kan belysa viktiga förändringar som sannolikt kommer att påverka framöver Bostadsrättslagstiftning och konsumentköplagen. Som projektutvecklare kan man dessutom passa på att få information om vad som händer inom de regler som berör bygglov, tillstånd från myndigheter m.m.

Samtliga deltagare ska få insyn och praktiska råd, om hur de nya reglerna kommer att påverka vår bransch och hur vi kan använda dem på rätt sätt i de olika leden. Detta är framförallt viktigt för alla som på något sätt arbetar inom fastighetsbranschen såsom exploatörer, intygsgivare, brf-avdelningar, fastighetsutvecklare, projektutvecklare och byggare.

Var nedanstående förändringarna bra i förhandsavtal och upplåtelseavtal?
Hur påverkade det er?

Förändringar som träder i kraft 1 januari 2024

De ni kommer att träffa:

Advokat, Björn Sahlin är specialiserad inom fastighetsrätt samt hyres- och bostadsrätt. Björn Sahlin företräder såväl fastighetsägare och exploatörer som föreningar och hyresgäster. Detta gäller även olika typer av tvister i allmän domstol och hyresnämnd. Björn Sahlin är även av Boverket godkänd och certifierad som intygsgivare för bostadsrättsföreningars kostnadskalkyler och ekonomiska planer.

Jurist, Sven Boberg har bakgrund som kammarrättsassessor och har även arbetat på länsstyrelsen i Västra Götaland och under många år som chefsjurist vid Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Han är engagerad i lagstiftningsfrågor och har deltagit i flera statliga utredningar. Här kan nämnas klimatanpassningsutredningen och kommittén som såg över strandskyddet. Han har bedrivit undervisning i framförallt PBL-​frågor.

Sven har skrivit många analyser för JP Infonet och är medförfattare till lagkommentaren till plan- och bygglagen och till Detaljplanehandboken, som kommer i en 4:e upplaga hösten 2023.

Paneldiskussion: Björn Sahlin, Sven Boberg, Henrik Lenander och Marie Gedda.

Påverkar kriget fortfarande? Räntehöjningarna? Vad har det för konsekvenser för byggindustrin? Vad kan vi göra för att inte byggandet avstannar i större utsträckning än den redan gjort? Media vad har de för inverkan? Lösningar?

Pris:

4.900 kr (exkl. moms) per person

I avgiften ingår förmiddagsfika, lunch, föreläsning, eftermiddagsfika. Vi har ett begränsat antal platser så säkra din plats innan det blir fullt dock senast den 1 november (minimum 20 st deltagare för att seminariet skall genomföras) Anmälan görs till info@geddafast.se

Viktig information:

Observera att anmälningarna till ovanstående seminarium är bindande. Du kan dock alltid överlåta din plats till någon kollega eller vän. Detta ombesörjer du själv och meddelar sedan vem som kommer i ditt ställe via ett mail till info@geddafast.se  Senast 24 timmar innan evenemanget går av stapeln.

Vi ser fram emot en trevlig och lärorik dag tillsammans med er.

Välkomna!

Läs också