Nytt fantastiskt år med nya och gamla kunder

Nu ser fram emot ett nytt fantastiskt år med nya och gamla kunder.

Nyheter för 2022: Klimatdeklarationer

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har.

Syftet med lagen om klimatdeklaration för nya byggnader är att bidra till att minska klimatpåverkan från byggskedet. Det betyder att nya byggnader som uppförs där bygglov söks efter 1 januari 2022 berörs.

Elpriserna är fortfarande mycket höga och ställer till det för många. Kommer solceller och andra alternativa energikällor bli extra intressanta under 2022?

Läs också