Klimatanpassning enligt plan- och bygglagen och omhändertagande i byggprocessen

Klimatanpassning enligt plan- och bygglagen och omhändertagande i byggprocessen

Den 30 maj håller vi seminarium på Drottning Kristinas Jaktslott i Göteborg tillsammans med Sven Boberg, jurist på Plan- och byggjuridik AB och representanter från Varberg Energi. Tillsammans kommer vi att granska olika aspekter som rör klimatförändringarna och dess kopplingar till den nuvarande lagstiftningen för bygg- och fastighetssektorn. Genom att delta kommer du att få en helhetsbild av hur klimatfrågor integreras i dagens lagstiftning och vilka förändringar vi kan förvänta oss framöver i plan- och bygglagen. Seminariet kommer även att belysa viktiga energifrågor och deras roll i den framtida utvecklingen av bygg- och fastighetssektorn, med fokus på att utforska innovativa lösningar och strategier för att främja hållbarhet och effektivitet.

Är du nyfiken på hur planbestämmelserna kan användas för att möta klimatförändringarnas utmaningar? Funderar du på vilka steg som krävs för att erhålla bygglov för solceller på ditt byggnadsprojekt? Detta seminarium kommer att ge svar på dessa frågor och mycket mer.

Under seminariet kommer flera viktiga aspekter relaterade till klimatfrågor och plan- och bygglagen att belysas. Sven Boberg kommer att guida oss genom olika planbestämmelser som syftar till att anpassa samhället till de förväntade klimatförändringarna. Vi kommer även att få värdefulla insikter och praktiska tips från Varberg Energi om effektiva strategier för att minska fastigheters energiförbrukning och därmed också kostnaderna. Det här är ett tillfälle du inte vill missa!

Datum: Torsdag den30 maj

Tid: Förmiddagsseminarium 8.00-12.30 alt. eftermiddagsseminarium 13.00-17.00.

Vi kommer genomföra två seminarier med samma innehåll. Ange i anmälan om ni vill närvara på förmiddagsseminariet eller eftermiddagsseminariet.

Plats: Drottning Kristinas jaktslott, Otterhällegatan 16 i Göteborg.

De ni kommer att träffa:

Jurist, Sven Boberg har bakgrund som kammarrättsassessor och har även arbetat på länsstyrelsen i Västra Götaland och under många år som chefsjurist vid Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Han är engagerad i lagstiftningsfrågor och har deltagit i flera statliga utredningar. Här kan nämnas klimatanpassningsutredningen och kommittén som såg över strandskyddet. Han har bedrivit undervisning i framförallt PBL-​frågor.

Sven har skrivit många analyser för JP Infonet och är medförfattare till lagkommentaren till plan- och bygglagen och till Detaljplanehandboken 4:e upplaga.

Varberg Energi är det innovativa energibolaget som erbjuder energianvändare och producenter bästa tänkbara förutsättningar till smarta energilösningar. Genom att koppla upp flexibla enheter såsom fordonsladdare och växelriktare till solpaneler eller batterier mot flexmarknader kan fastighetsägare bidra med systemnytta och tjäna pengar på att vara flexibel i sin energianvändning. Varberg Energi anses vara ett av Sveriges mest innovativa energiföretag med huvudkontoret placerat i Varberg, men med kunder över hela Sverige.

Anmälan:

Pris: 3.900 kr (exkl moms) per person

I avgiften ingår föreläsning och fika. Vi har ett begränsat antal platser så säkra din plats innan det blir fullt dock senast den 15 maj (Minimum 20 st deltagare per seminarium för att seminariet skall genomföras).

Anmälan görs till info@geddafast.se.

Ange om du vill närvara på förmiddagsseminariet (8.00-12.30) eller eftermiddagsseminariet (13.00-17.00).

Viktig information:

Observera att anmälningarna till ovanstående seminarium är bindande. Du kan dock alltid överlåta din plats till någon kollega eller vän. Detta ombesörjer du själv och meddelar sedan vem som kommer i ditt ställe via ett mail till info@geddafast.se, senast 24 timmar innan evenemanget går av stapeln behöver du ha förmedlat.

Vi ser fram emot ett trevligt och lärorikt seminarium tillsammans med er!

Välkomna!

Läs också