Är du i behov av auktoriserad värderare?

Söker du en auktoriserad värderare?

Vi på Gedda Fastighetsutveckling är en etablerad aktör inom fastighetsutveckling och exploatering och vi är specialiserade på nyproduktion av bostäder. 

Vi kan erbjuda auktoriserade värderingar av fastigheter enligt certifiering från Samhällsbyggarna – och det till mycket konkurrenskraftiga priser. 

Behovet av en värdering uppstår i samband med finansiering, bokslut, köp- och säljsituationer, förändringar i ägarstruktur och tvister. Vår kompetens inom värdering sträcker sig inom allt från råmark till samfällsfastigheter, hyresbostäder och kommersiella lokaler. Om ni behöver hjälp med värdering av ert befintliga bestånd, eller är intresserade av förvärv, så hjälper vi gärna till. Vi som utför värderingarna är Björn Willemark, Lennart Fällström och Liselotte Käll.

Björn är utbildad civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad, och har en bakgrund från byggentreprenad och har i två år jobbat med fastighets- och projektutveckling. Lennart är sedan 1973 specialiserad på fastighetsvärdering och är sedan år 2000 auktoriserad värderare av Samhällsbyggarna. Liselotte är utbildad fastighetsmäklare och ekonomisk och teknisk förvaltare. Hon har de senaste fyra åren arbetat med fastighetsutveckling. 

Värderingarna utförs i enlighet med god värderarsed, där platsbesök och besiktning genomförs vid behov. 

Kontakta oss gärna för mer information

Liselotte Käll
liselotte.kall@geddafast.se

0738-064802

Läs också