Hur tillämpar vi de nya bostadsrättslagarna?

Seminarium om ”Hur du tillämpar den nya bostadsrättslagen”

Den 8 mars kl. 08.30-15.00 i Stockholm kommer vi tillsammans med Björn Sahlin, advokaten och intygsgivaren, få en inblick i förändringar som kommer inom vår bransch. Undrar du hur förändringar inom bostadsrättslagen kommer att påverka dig i ditt vardagliga arbete? Under dagen kommer vi få information för hur de nya bostadsrättslagarna påverkar oss och hur vi tillämpar lagarna i praktiken.

Samtliga deltagare ska få insyn och praktiska råd, om hur de nya reglerna kommer att påverka vår bransch och hur man kan använda dem på rätt sätt i de olika leden. Detta är framförallt viktigt för alla som på något sätt arbetar inom fastighetsbranschen såsom exploatörer, intygsgivare, brf-avdelningar, fastighets utvecklare, projekt utvecklare och byggare.

Övriga förändringar:

Om föreläsaren:

Advokat Björn Sahlin är specialiserad inom fastighetsrätt samt hyres- och bostadsrätt. Björn Sahlin företräder såväl fastighetsägare och exploatörer som föreningar och hyresgäster. Detta gäller även olika typer av tvister i allmän domstol och hyresnämnd. Björn Sahlin är även av Boverket godkänd och certifierad som intygsgivare för bostadsrättsföreningars kostnadskalkyler och ekonomiska planer.

Paneldiskussion: Henrik Lenander ansvarig affärsområde nyproduktion på Fastighetsbyrån, Björn Sahlin advokat och intygsgivare, Advokatfirman Wåhlin AB , Företrädare Swedbank, Marie Gedda konsult inom fastighetsutveckling Gedda Consult AB, Byggföretag med flera.

Hur påverkar kriget, el-krisen, räntehöjningen och vad det har för konsekvenser för byggindustrin. Vad kan vi göra för att inte byggandet avstannar i större utsträckning? Media vad har de för inverkan? Lösningar?

Pris: 4.500 kr (exkl moms) per person

I avgiften ingår föreläsning, förmiddags fika, lunch och eftermiddagsfika. Vi har ett begränsat antal platser så säkra din plats innan det blir fullt dock senast den 13 februari (Minimum 20 st deltagare för att seminariet skall genomföras) Anmälan görs till info@geddafast.se

Viktig information:

Observera att anmälningarna till ovanstående seminarium är bindande. Du kan dock alltid överlåta din plats till någon kollega eller vän. Detta ombesörjer du själv och meddelar sedan vem som kommer i ditt ställe via ett mail till info@geddafast.se Senast 24 timmar innan evenemanget går av stapeln behöver du ha förmedlat.

Vi ser fram emot en trevlig och lärorik dag tillsammans med er.

Välkomna!

Läs också